محاسبه وزن سینی کابل و تعداد کابل های داخلی

محاسبه وزن سینی کابل و تعداد کابل های داخلی

محاسبه وزن سینی کابل و کابل های داخل آن :

وزن این نوع داکت فلزی  بصورت استاتیک روی خط وسط بدنه سینی به شکل متمرکز قرار دارد. وزن سینی کابل ها به مقدار کیلوگرم بر متر محاسبه می شود حال وزن کابل های قرار گرفته روی بدنه هم  به این ترتیب محاسبه می شود. دو برابر وزن متمرکز سینی کابل به کیلوگرم تقسیم بر طول شاخه محاسبه می شود. از آنجایی که برای داشتن سیستمی پیوسته نیاز به برش دادن و گذاشتن ریل های جانبی است میبایست در زیر قسمت های برش داده شده براکت های قوی تری قرار بگیرد.همچنین قسمت های مستقیم کاملا بدون برش و با گذاشتن ساپورت دیواری تا انتها کشیده شود.

محاسبه تعداد کابل های داخل سینی کابل :

عرض آنها با توجه به تعداد کابل های که قرار است داخلشان قرار بگیرد تولید می شود. بنابراین هر چقدر بزرگ تر ساخته شود وزن سینی هم افزایش میابد از این رو عوامل تعیین کننده در ایجاد مجموع ای از دیگر تجهیزات ساخته شده به وزن ساختار اضافه می شود. خصوصیات مکانیکی فلزات و فاکتورهای استاندارد ایمنی باعث بالا بردن استحکام و کارایی نهایی در استفاده مناسب از سینی کشی می شود.

تقسیم بار و وزن سینی کابل بصورت مناسب :

بارهای لرزه ای،با انجام آزمایش های متنوع و دارای استاندارد مشخص شده که سیستم های سینی کابل می توانند در برابر زمین لرزه های قوی و زلزله مقاومت داشته باشند. این فرآیند زمانی صورت می گیرد که تقسیم وزن به شکل صحیح انجام شده باشد یا به عبارتی در یک سمت فشار و وزن کمتری نسبت به سمت دیگر نباشد و بار تحمیلی در هر دو قسمت مساوی باشند.

طراحی صحیح در نصب و بررسی وزن سینی کابل گالوانیزه :

زمانی که سینی های کابل به روی دیوارو سقف های ساختمان نصب می شوند با ارتفاع گرفتن از سطح زمین دارای وزن بیشتری می شوند. این اضافه بار با موارد دیگری چون وزن کابل ها،تجهیزات قرار گرفته و نوع آبکاری های انجام شده اضافه خواهد شد. برای بالا بردن استقامت بیشتر در نصب می توان از ساپورت و براکت های قوی تر استفاده شود.

وزن مداوم و ثابت :

دهانه های ورودی سینی کابل که بخش اصلی را تشکیل می دهند با متصل شدن به دیگری باری ثابت را ایجاد می کند. بنابراین با اضافه شدن هر شاخه این وزن بیشتر می شود و ظرفیت تحمل بار سیستم در کل اضافه می شود. باید توجه داشت متناسب با هر عرض کفه که با یکدیگر متفاوت است تعداد مجاز کابل ها با عرض سینی متعادل باشد.

برای بررسی و مقایسه ای قیمت تمام عرض ها می توانید به لیست اصلی مراجعه فرمایید.