ساپورت سینی کابل انواع نگهدارنده سقفی و دیواری

ساپورت سینی کابل انواع نگهدارنده سقفی و دیواری

انواع ساپورت سینی کابل : تمامی نگهدارنده های این نوع داکت فلزی پلیت و ساپورت سینی کابل گفته میشه و از اتصالات اصلی است که برای محکم کردن و تحمل وزن اونها به دیوار و سقف پیچ و مهره می شوند‌. بهترین ساپورت نگهدارنده ای است که وزن سینی رو…