ساپورت سینی کابل انواع نگهدارنده سقفی و دیواری

ساپورت سینی کابل انواع نگهدارنده سقفی و دیواری

انواع ساپورت سینی کابل : تمامی نگهدارنده های این نوع داکت فلزی پلیت و ساپورت سینی کابل گفته میشه و از اتصالات اصلی است که برای محکم کردن و تحمل وزن اونها به دیوار و سقف پیچ و مهره می شوند‌. بهترین ساپورت نگهدارنده ای است که وزن سینی رو…

اتصالات سینی کابل

اتصالات سینی کابل

اتصالات سینی کابل تمامی متعلقات و کلیه تجهیزات جانبی که برای اتصال دادن و تکمیل کردن سینی کشی برای تغییر جهت ، ارتفاع و عرض به صورت مستقیم و غیر مستقیم استفاده می شوند. اتصالات سینی کابل از بخش هایی  شامل نگهدارنده ، کاور یا درب ، کاهنده ، افزایش…

محاسبه وزن سینی کابل و تعداد کابل های داخلی

محاسبه وزن سینی کابل و تعداد کابل های داخلی

محاسبه وزن سینی کابل و کابل های داخل آن : وزن این نوع داکت فلزی  بصورت استاتیک روی خط وسط بدنه سینی به شکل متمرکز قرار دارد. وزن سینی کابل ها به مقدار کیلوگرم بر متر محاسبه می شود حال وزن کابل های قرار گرفته روی بدنه هم  به این…