اتصالات سینی کابل

اتصالات سینی کابل

اتصالات سینی کابل

متعلقات و کلیه تجهیزات جانبی که برای اتصال دادن و تکمیل کردن سینی کشی برای تغییر جهت ، ارتفاع و عرض به صورت مستقیم و غیر مستقیم استفاده می شوند اتصالات سینی کابل ها هستند. اتصالات از بخش هایی شامل نگهدارنده ، کاور یا درب ، کاهنده ، افزایش دهنده و جدا کننده و ته بند ها تشکیل می شوند. در ادامه به بررسی و تفکیک تجهیزات می پردازیم .

انواع اصلی رابط های سینی کابل :

نوعی جوینت است برای اتصال دادن هر شاخهِ دو متری از سینی های کابل به یکدیگر به کار می رود. همچنین  قسمت های فرعی را به اصلی متصل می کند رابط ها به شکل مستقیم و بغل بندی ساخته می شوند.

  • رابط مستقیم : نوعی جوینت که از قسمت زیر سینی بصورت کاملاً مستقیم دو شاخه را به هم متصل می کند.
  • رابط از بغل : اتصالی به شکل لچکی است که از چهار طرف سوراخ کاری می شود. بنابراین سینی فقط از قسمت پهلو نگه داشته می شود. انواع دیگر آنها بشکل قابل تنظیم و ردیوسری قابل طراحی است.

اتصالات ساپورت نگهدارنده سینی کابل سقفی ، دیواری :

دستک به همراه پلیت هائی که برای محکم نگه داشتن سیستم به روی دیوار ، سقف و روی زمین مورد استفاده قرار می گیرد.  ساختار و شکل ساپورت سینی کابل ذوزنقه ایی مثلثی و تی T انگلیسی است. این نوع سیستم ساپورتینگ در کُل برای نگه داشتن طول و وزن سینی های کابل در نظر گرفته می شوند. نوع سقفی آنها توسط پیچ های متری مهار می شود و ساپورت دیواری بوسیله پلیت نگه دارنده انتهایی به بدنه دیوار متصل می گردد.

ته بند سینی کابل :

به اندازه عرض آنها بصورت نواری ساخته می شود. ابتدا و انتهای کار در سینی کشی بوسیله این تجهیز بسته می شود. ته بندها بصورت تسمه ای مستطیل شکل است و قسمت بیرونی بدنه را پوشش می دهد.

کاور یا درب سینی کابل :

برای بستن سطح بالای سینی نیاز به کاور یا درب است. کاورها به اندازه عرض و پهنای کفه بلکه اندکی بزرگ تر درست می شوند تا به راحتی روی داکت را کاور کنند. برای محکم کردن این دو از بست نواری گالوانیزه استفاده می شود.به شکل تسمه ای و بصورت کاور کلمپ ی قسمت بیرون را به داخل محکم می کند.

چهار راهی افقی و عمودی سینی کابل :

پیوند دهنده ای در چهار جهت 90 درجه متناسب با عرض های ساخته شده تولید می شود. سایز دهانه ورودی ها با اندازه خروجی سینی فلزی مساوی است.

سه راهی خارجی و داخلی سینی کابل :

برای اتصال دادن در سه جهت با زاویه 90 درجه در فاصله های استاندارد بصورت افقی و عمودی به کار برده می شود.

خم افقی و عمودی یا زانو سینی کابل :

زانوها با نام خم هم شناخته می شوند که هر دو با زاویه های نود ، چهل و پنج درجه ساخته می شوند. در صورتی که در اجرا به زاویه ای بسته تر یا باز تر احتیاج باشد از زانوهای متحرک استفاده می شود.

کاهش دهنده یا ردیوسر کاهنده اتصالات سینی کابل :

برای اتصال دادن یک سینی کابل با عرض ثابت به سینی های کابل با عرض متغیر در یک مسیر مستقیم مناسب است. یک کاهنده مستقیم دارای دو طرف نا متقارن می باشد. همانطور که میداند این نوع از اتصالات سینی کابل با نام رابط تبدیل هم شناخته می شوند.

روش تشخیص تعداد و نوع اتصالات :

هر کدام از اتصالات ارزش و بهای قیمتی خاص خود را دارند. برای ساخت آنها نیاز به طراحی مناسب عرض و متراژ مورد نیاز است. برای مشخص شدن بهای هر کدام ابتدا قیمت سینی کابل ها باید مشخص شود سپس مناسب تعداد شاخه های مورد نیاز تعداد اتصالات برای نصبی مناسب در نظر گرفته می شود.

تیک صنعت برق تهران