درباره ما

تیک صنعت برق سازنده انواع سیستم های مدیریت کابل ، ما در مجموعه صنعتی خود سعی کرده ایم قسمت عمده تجهیزات را تولید نمائیم. همچنین بخشی از احتیاجات خریداران و مشتریانمام را بصورت وارداتی وارد کشور عزیزمان ایران کنیم.