براکت سینی کابل انواع نگهدارنده سقفی و دیواری

براکت سینی کابل انواع نگهدارنده سقفی و دیواری

انواع براکت سینی کابل :

تمامی نگهدارنده های این نوع داکت فلزی پلیت و براکت سینی کابل گفته میشه و از اتصالات اصلی براکتی است. برای محکم کردن و تحمل وزن سینیها به دیوار و سقف پیچ و مهره می شوند‌. بهترین ساپورت سینی های کابل نگهدارنده ای است که وزن سینی رو به همراه کابل ها ور ارتفاع با بالا ترین استاندارد تحمل کند.

براکت سینی های کابل سقفی و دیواری :

براکت سقفی سینی کابل،این نوع نگهدارنده از دو قسمت پیچ و ریل زیر سینی تشکیل می شود. ریل ها به اندازه عرض سینی کابل ساخته میشه پیچ ها در سقف کار گذاشته می شود. توسط رول بولت و انکربولت ها به زیر ریل متصل می شوند. دومی براکت دیواری سینی کابل،از پرکاربردترین و بهترین نوع مهار است. ساپورت دیواری هم از دو تجهیز مجزا دستک و پلیت دیواری شکل میگیرد. پلیت مربع مستطیلی فلزی است در دیوار قرار میگیرد و دستک داخل یا روی آن وصل می شود نوع قدیمی تر جوش و پرچ می شد. ساپورت دیواری جدید داخل پلیتش قوطی شکل قرار دارد تا دستک بصورت ریلی درون آنها بنشیند.

ساپورت دیواری سینی کابل گالوانیزه

 

تفاوت ساپورت سقفی با براکت سینی کابل دیواری ؟

ساپورت های سقفی از سقف بشکل آویزان قرار گرفته و براکت دیواری در جان دیوار با پیچ و مهره مخصوص حائل می شود. نوع دیواری به شکل تی و ال گونیا است اما ساپورت سقفی یو مانند می باشد. بطور کلی براکت ها با فلز ضخیم تری  ساخته می شوند ، در نتیجه از نظر استقامت و محکم بودن مناسب تر هستند.

فاصله قرار گرفتن براکت ها :

برای وصل کردن هر دو نوع یک اصول مشابه وجود دارد. بیشتر اجرا و نصب ها با فاصله ۱ تا ۱/۵ متر رعایت می شود. این اندازه بستگی به عرض و وزن سینی کابل ها دارد. تعداد کابل ها و طول کف تا کف محیط اجرا هم در این زمینه موثر است.

تیک صنعت هلدینگ اصلی سینی کابل تیک