ساپورت سینی کابل انواع نگهدارنده سقفی و دیواری

ساپورت سینی کابل انواع نگهدارنده سقفی و دیواری

انواع ساپورت سینی کابل :

تمامی نگهدارنده های این نوع داکت فلزی پلیت و ساپورت سینی کابل گفته میشه و از اتصالات اصلی براکتی است. برای محکم کردن و تحمل وزن سینیها به دیوار و سقف پیچ و مهره می شوند‌. بهترین ساپورت های هیلتی نگهدارنده ای است که وزن سینی رو به همراه کابل ها ور ارتفاع با بالا ترین استاندارد تحمل کند.

ساپورت سینی های کابل سقفی و دیواری :

ساپورت سقفی سینی کابل،این نوع نگهدارنده از دو قسمت پیچ و ریل زیر سینی تشکیل می شود. ریل ها به اندازه عرض سینی کابل ساخته میشه پیچ ها در سقف کار گذاشته می شود. توسط رول بولت و انکربولت ها به زیر ریل متصل می شوند. دومی ساپورت دیواری سینی کابل،از پرکاربردترین و بهترین نوع مهار است. ساپورت دیواری هم از دو تجهیز مجزا دستک و پلیت دیواری شکل میگیرد. پلیت مربع مستطیلی فلزی است در دیوار قرار میگیرد و دستک داخل یا روی آن وصل می شود نوع قدیمی تر جوش و پرچ می شد. ساپورت دیواری جدید داخل پلیتش قوطی شکل قرار دارد تا دستک بصورت ریلی درون آنها بنشیند.

ساپورت دیواری سینی کابل گالوانیزه

 

تفاوت ساپورت سقفی با ساپورت دیواری سینی های کابل در چیست ؟

ساپورت های سقفی از سقف بشکل آویزان قرار گرفته و ساپورت دیواری در جان دیوار حائل می شود. نوع دیواری به شکل تی و ال گونیا است اما ساپورت سقفی یو مانند می باشد.

فاصله قرار گرفتن ساپورت ها :

برای وصل کردن هر دو نوع یک اصول مشابه وجود دارد. بیشتر اجرا و نصب ها با فاصله ۱ تا ۱/۵ متر رعایت می شود. این اندازه بستگی به عرض و وزن سینی کابل ها دارد. تعداد کابل ها و طول کف تا کف محیط اجرا هم در این زمینه موثر است.

تیک صنعت هلدینگ اصلی سینی کابل تیک